Nabídka Barvy

Vyvážení barev...Upravit distribuci barev
Odstín-sytost...Úprava odstínu, sytosti a světlosti
Obarvit...Obarvit obrázek
Jas-kontrast...Úprava jasu a kontrastu
Práh...Redukce obrázku do dvou barev pomocí prahu
Úrovně...Úprava úrovní barev
Křivky...Úprava barevných křivek
Posterizovat...Redukce počtu barev
Odbarvit...
Převod obrázku do šedé stupnice (Možnosti: světlost, svítivost a průměr)
InvertovatPřevrátit barvy
 Inverze hodnoty
Invertovat jas každého pixelu
 Use GEGL
Zapnout knihovnu umožňující práci s více než osmi bity na kanál
 Automaticky>Ekvalizovat Automatické vylepšení kontrastu
   Vyvážení bílé Automatická korekce vyvážení bílé
   NormalizovatRoztáhnout hodnoty jasu, aby pokryly celý rozsah
   Roztáhnout HSVRoztáhnout kontrast obrázku, aby pokryl co největší rozsah
   Roztáhnout kontrastRztáhnout kontrast, aby pokryl maximální možný rozsah
   Vylepšit barvyRoztáhnout sytost barev, aby pokryla maximální možný rozsah
 Složky>DekomponovatRozdělit obrázek do oddělených barevných hodnot
   KomponovatVytvořit obrázek použitím několika obrázků v odstínech šedi jako barevných kanálů
   Mixer kanálůUpravit barvy mísením RGB kanálům
   RekomponovatRekomponovat dříve dekomponovaný obrázek
 Mapa>Nastavit barevnou mapuZměnit barevnou mapu obrázku podle barev vybrané palety
   Přerovnat barevnou mapuPřerovnat barevnou mapu
   Mapování paletyPřebarvit obrázek barvami z aktivní palety
   Mapování z přechoduPřebarvit obrázek barvami z aktivního přechodu
   Mimozemské mapováníUpravit barvy rozličnými psychedelickými způsoby
   Rotovat barvyNasadit rozsah barev jiným rozsahem
   Vzor vybarveníKolorizovat obrázek podle vzorového obrázku
   Změnit barvy Nahradit barvu jinou barvou
 Informace >HistogramOtevřít dialog histogramu
   Analýza barevné krychle...Analyzovat barvy v obrázku
   Plynulá paleta...Odvodit z obrázku plnulou barevnou paletu
  
 
Průměr okraje...
Nastavit popředi na průměrnou barvu okraje obrázku
 Barva do alfy... Převést zvolenou barvu na průhlednost
 Kolorovat... Nahradit všechny barvy odstíny zadané barvy
 Nejvyšší RGB... Redukovat obrázek na čistou červenou, zelenou a modrou
 Retinex... Vylepšit kontrast metodou retinex
 Sada filtrů...Interaktivně upravit barvy obrázku
 Videosnímek... Hledat a opravit pixely, které jsou příliš jasné