Společný Panel dialogů


Standardně po instalaci je panel rozdělen na 3 části (docky) s přednastavenými kartami dialogů. Viz pravý panel. V této presentaci můžete vyzkoušet přepínání jednotlivých karet.

 1. Informace o obrázku
  Rozevírací okno - Aktuálně editovaný obrázek.
  Kromě náhledu je zde uveden název, formát obrázku podle přípony a pořadí otevřeného obrázku.
  Pokud je stisknuto tlačítko Automaticky, ukazuje vždy jméno aktivního obrázku, na kterém pracujete (příslušné dialogy a informace o něm). Tato část nelze odebrat a upravovat.

 2. Karty dialogů. Standardně po instalaci jsou zobrazeny Vrstvy, Kanály, Cesty a Historie změn v horní části a Barvy, Stopy, Vzorky a Přechody v dolní části. Tyto karty dialogů lze odebírat nebo přidávat další a lze je editovat podle potřeby uživatele.

 3. Společné nabídky Karty dialogů  
  Vrstvy
  Kanály
  Cesty
  Historie změn


Společné nabídky "Karty dialogů" Přidat kartu Velikost náhledu Styl karty

Vrstvy:

Vrstva v pojetí grafiky je průhledná folie s částmi obrazu. V grafice jsou vrstvy využívány ke složení 2 a více vrstev (průhledných folií s určitým motivem) dohromady jejich překrytím k výslednému sloučenému obrazu či doplnění vlastního obrázku. Z dob kdy nebyla k dispozici počítačová technika můžeme takové srovnání uvést jako složení negativního či pozitivního filmového materiálu na sebe a vyvolání snímku sloučeného ze dvou nebo více vrstev (fotografického negativu či pozitivu).

Z uvedeného vyplývá, že vrstvy používáme k doplnění ve výjimečných případech odstranění určité části obrazu, který chceme do obrázku doplnit či odebrat a například nahradit motivem jiným.

Příklad:
Hlavní obrázek tucnak.xcf. Budeme pracovat s kopiemi.
Druhý obrázek kniha.xcf
Pozadí obrázků uděláme průhledné. Knihu zkopírujeme a vložíme do obrázku tučňáka jako vrstvu. Umístíme knihu na vhodné místo a obrázek zploštíme viz obr č. 1. Z originálu tučňáka volným výběrem vybereme část chodidla a vložíme do editovaného obrázku. Totéž provedeme s levou rukou tučňáka viz obr č. 2 . Na závěr můžeme přidat ještě stín obr č. 3.


Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3


Karta vrstvy


  Nastavení karty
Vrstvy Menu vrstvy

Kontextovou nabídku "Menu vrstvy" otevřete též pravým tlačítkem myši klepnutím na vybranou vrstvu.
Informace o jednotlivých položkách "Menu vrstvy" jsou uvedeny dále v nabídce "Vrstva"


Režim: V souvislosti s nastavením "Krytí" můžeme použít mnoho variant z rozbalovací nabídky:

Na příklad: Ukázka režimu "Rozpouštění"   

Krytí: Nastavením posuvníku nastavíme hodnotu krytí obrázku

Zamknout: Zamkne Alfa kanál

Okno vrstev V okně jsou zobrazeny všechny vrstvy obrázku s možností jejich vypínání, zamykání a přesouvání.Nástroje manipulace s vrstvami
 1. Vytvořit a přidat do obrázku novou vrstvu. Shift Vytvořit novou vrstvu s naposledy použitými hodnotami.
 2. Posunout tuto vrstvu ve stohu o stupeň výše. Shift Přemístit tuto vrstvu navrch stohu
 3. Posunout tuto vrstvu ve stohu o stupeň níže. Shift Přemístit tuto vrstvu naspod stohu.
 4. Vytvořit a přidat do obrázku kopi vrstvy.
 5. Ukotvit plovoucí vrstvu
 6. Smazat tuto vrstvu.


Kanály

Nabídka "Kanály" dělá z GIMPu profesionální editor. Používání kanálů spadá do profesionální grafické práce a proto v této nápovědě nelze popsat ani základy práce s kanály. Příkladem může být kniha o kanálech z dílny autora Scotta Kelbyho Fotoshop - Kanály obsahující 240 stran prezentováno na stránkách Interval.cz.

Protože je ale tady máme tak alespoň ve stručnosti:

Co jsou barevné kanály:
V GIMPu je využíván režim RGB (Red, Green, Blue) tedy barvy červená, zelená a modrá. Náhled kanálu představuje šedá škála odstínů, kdy bílá barva představuje 100% dané barvy a černá 0% dané barvy.

Na náhledech v kartě jednotlivé kanály dané barvy jsou bílé.
Spojení všech barev představuje bílá barva uprostřed obrázku.


Inverze předchozího obrázku. Nepřítomnost základních barev dává barvu černou


Karta Kanály
 1. Název karty a tlačítko editace
 2. Kanály RGB - Jsou-li podsvíceny v tomto případě modře, lze v obrázku pracovat, nejsou-li podsvíceny nezle v nich nic upravovat.
 3. Masky výběru - v našem případě byla přidána Rychlá maska a kopie červeného kanálu.
 4. Nástroje přímé editace masek
  Informace o nabídkách viz Menu kanály položky 1 - 7
Menu Kanály
 1. Upravit atributy kanálu - Upravit jméno, barvu a krytí kanálu
 2. Nový kanál - Vytvořit nový kanál
 3. Kanál výš - Posunout tento kanál ve stohu o stupeň výš
 4. Kanál níž - Posunout tento kanál ve stohu o stupeň níže
 5. Duplikovat kanál - Vytvořit kopii tohoto kanálu a přidat ji do obrázku
 6. Odstranit kanál - Odstranit tento kanál
 7. Kanál do výběru - Nahradit výběr tímto kanálem
 8. Přidat do výběru - Přidat tento kanál k aktuálnímu výběru
 9. Ubrat z výběru - Odečíst tento kanál od aktuálního výběru
 10. Průnik výběrem - Vytvořit průnik tohoto kanálu s aktuálním výběrem
Cesty

Pod pojmem cesty v grafice si můžeme představit zdokonalený nástroj volného výběru určité oblasti v obrázku, který můžeme pojmenovat pro dočasné použití ale i uložit jako SVG soubor pro pozdější použití. Cesty jsou nástrojem využívajícím vektorovou grafiku se škálou úprav Beziérových křivek.(Beziérovy křivky patří v počítačové grafice mezi jedny z nejpoužívanějších typů parametrických křivek. Jsou totiž velmi jednoduché jak na vytváření a editaci (tj. nepřinášejí žádné větší komplikace pro uživatele), tak i pro vykreslování (výhoda pro programátora nebo pro hardwarovou implementaci vykreslování).)Cesty jako grafický nástroj spadají do profesionální práce grafika a je nutná určitá zručnost pro využití celé škály možností tohoto nástroje.

Přímá editace cest

1. Nová cesta – Shift Nová cesta s posledními hodnotami
2. Zvýšit cestu – Shift Zvýšit cestu nahoru
3. Snížit cestu – Shift Snížit cestu dolů
4. Duplikovat cestu
5. Cesta do výběru (Shift Přidat) (Ctrl Rozdíl) (Shift+Ctrl Průnik)
6. Výběr do cesty Shift Pokročilé volby
7. Kreslit podél cesty Shift Kreslit podél cesty s posledními hodnotami
8. Odstranit cestu
Nástroje nabídka "Cesty"

Režim úprav
Návrh - Vytvoří novou cestu
Úpravy - Úpravy vybrané cesty
Přesun - Přesune vybranou cestu


Mnohoúhelník - Omezit úpravy na mnohoúhelníky (Vypnutí Bezierových křivek)Výběr z cesty - Cesta do výběru (Vytvoří z cesty výběr)Vykreslit cestu - Otevře dialog nastavení kreslících nástrojů pro vykreslení cesty.Vykreslit úsečku


Výběr krelících nástrojů z rozbalovací nabídky
Historie změn


Dialog Historie změn zobrazuje seznam akcí, které jste s obrázkem naposledy provedli. U každé z nich je připojen malý náhled obrázku. Obrázek můžete vrátit do kteréhokoliv bodu editace prostým kliknutím na zvolenou položku v seznamu změn. V dolní části panelu jsou Tlačítka přímé volby Zpět, Znovu a Vymazat historii změn.
Poznámka: Pokud máte otevřeno více obrázků s mnoha editačními úkony může se projevit zejména u slabších počítačů nedostatek paměti RAM.
Tip: Pokud potřebujete při práci uchovat některé změny zkuste nástroj Bufer z nabídky Úpravy.