Nabídka Nástroje

Nápovědu k jednotlivým nástrojům můžete otevřít vlevo na panelu Nástroje kliknutím na kterou koliv ikonu nebo funkci

 Nástroje pro výběr >  Výběr obdélníku (R)Výběr obdélníkové oblasti
   Výběr elipsy (E)Výběr eliptických oblastí
   Volný výběr (F)Výběr od ruky (nejen kreslením) Oproti předcozím verzím možno vybírat postupným klikáním
   Výběr popředí  Výběr oblasti obsahující objekty v popředí
   Přiblibližný výběr (U)Výběr spojitých oblastí podle barvy
   Podle barvy výběru (Shift+O)Výběr oblastí s podobnou barvou
   Inteligentní nůžky (I)Výběr tvarů pomocí inteligentního hledání hran
     
 Kreslící nástroje >  Plechovka (Shif+B)Vyplňování vybrané oblasti barvou nebo vzorkem
   Mísení (L)Vyplňování barevným přechodem
   Tužka (N)Kreslení s tvrdým hrotem
   Štětec (P)Malování hladkých tahů štetcem
   Guma (Shift+E)Mazání štětcem do pozadí nebo průhlednosti
   Rozprašovač (A)Kreslení štětcem s proměnným tlakem (spray)
   Inkoust (K)Kaligrafické kreslení
   Klonovat (C)Selektivní kopírování obrázku či vzorku pomocí štětce
   Léčení (H)Léčba nepravidelností obrázku
   Perspektivní klonování Klonování z obrázku po aplikaci perspektivní transformace
   Rozostření / zaostření (Shift+U)Selektivní rozostřování či zaostřování štětcem
   Rozmazání (S)Selektivní rozmazání štětcem
   Zesvětlení / Ztmavení (Shift+D)Selektivní zesvětlování či ztmavování štětcem
     
 Nástroje transformace>  Zarovnat (Q)Zarovnat či uspořádat vrstvy a jiné objekty
   Přesun (M)Přesun výběrů, vrstev a dalších objektů
   Ořezat (Shift+C)Odstranění okrajů z obrazu či vrstvy
   Rotovat(Shift+R)Rotace vrstvy, výběru či cesty
  Škála(Shift+T)Škálování vrstvy, výběru či cesty
  Naklonit(Shift+S)Naklonění vrstvy, výběru či cesty
  Perspektiva(Shift+P)Změna perspektivy vrstvy, výběru či cesty
  Překlopení(Shift+F)Převrácení vrstvy, výběru či cesty vodorovně či svisle
       
 Nástroje barev>  Vyvážení barev... Upravit distribuci barev
   Odstín-sytost... Úprava odstínu, sytosti a světlosti
   Obarvit... Obarvit obrázek
   Jas-kontrast... Úprava jasu a kontrastu
   Práh... Redukce obrázku do dvou barev pomocí prahu
   Úrovně... Úprava úrovní barev
   Křivky... Úprava barevných křivek
   Posterizovat... Redukce počtu barev
   Odbarvit Šedá paleta
       
Cesty(B)   Tvorba a úprava cest
Barevná pipeta(O)   Nastavení barev podle pixelů obrázku
Přiblížení(Z)   Změna stupně přiblížení
Měřidlo(Shift+M)   Měření vzdáleností a úhlů
Text(T)   Tvorba a úprava textových vrstev
GEGL Operation Otevře dialog s předdefinovanými nabídkami rozšíření GEGL
 Nástroje(Ctrl+B)   Přesunout panel nástrojů nahoru
Výchozí barvy(D)   Nastavit černou jako barvu popředí, bílou jako barvu pozadí
Prohodit barvy(X)   Prohodit barvy popředí a pozadí