Nabídka Obrázek

Duplikovat(Ctrl+D)Vytvoří kopii obrázku
 Režim> RGBPřevést obrázek do barevného prostoru RGB
   Odstíny šediPřevést obrázek do odstínu šedi
   Indexovaná...Převést obrázek do indexovaných barev
   Převést do profilu barev...Aplikovat na obrázek profil barev
   Přiřadit profil barev...Nastavit profil barev obrázku
 Transformovat>Překlopit vodorovněZrcadlit obrázek ve vodorovné ose
  Překlopit svisleZrcadlit obrázek či výběr ve svislé ose
  Rotovat o 90° doprava 
  Rotovat o 90° doleva 
  Rotovat o 180° 
  GilotinaRozřezat obrázky na podobrázky podle vodítek

Velikost plátna Upravit rozměry obrázku
 Přizpůsobit plátno vrstvám Změnit velikost obrázku tak, aby obsáhl všechny vrstvy
 Přizpůsobit plátno výběru Změnit velikost obrázku podle rozsahu výběru
Velikost tisku... Upravit rozlišení tisku
Velikost obrázku... Změnit velikost obsahu obrázku

Ořezat podle výběru Oříznout obrázek podle výběru
 Automaticky oříznout obrázek Odstranit prázdné okraje obrázku
 Horlivé ořezávání Automaticky odstranit nepoužívané místo z okrajů či středu

 Sloučit viditelné vrstvy...(Ctrl+M)Sloučit všechny viditelné vrstvy do jedné
 Zploštit obrázek Sloučit všechny vrstvy do jedné a odstranit průhlednost
 Zarovnat viditelné vrstvy... Zarovnání všech viditelných vrstev obrázku

 Vodítka>Nová vodítka z výběruVykreslit mřížku aktuální stopou podle seznamu X a Y souřadnic
   Nové vodítko (podle procent)Přidat vodítko v poloze udané procentem velikosti obrázku
   Nové vodítko...(zadání v pixelech)Přidat vodítko se zadanou orientací a polohou v pixelech
   Odstranit všechna vodítkaOdstranit všechna vodorovná i svislá tlačítka
Nastavit mřížku... Nastavit mřížku tohoto obrazku (Definuje se v dialogovém okně)
Vlastnosti obrázku Zobrazí dialog vlastností obrázku