Nabídka Soubor

Soubor > Nový

Volby:
 

Šablona - Zde můžete vybrat z mnoha předdefinovaných šablon včetně vlastních. (více v sekci Soubor >Uložit jako šablonu)

Šířka - Zvolení vlastní šířky obrázku v pixelech, palcích milimetrech a dalších voleb

Výška - Zvolení vlastní výšky obrázku

Ikony pod rozbalovacími nabídkami šířky a výšky umožňují otočit obrázek na výšku nebo šířku v daných rozměrech.

 

Pokročilé volby: 
Rozlišení X, YZde můžete měnit rozlišení obrázku opět v různých měrných jednotkách
Prostor barevVolba barevného či černébílého obrázku
Vyplnit sBarva pozadí, popředí, bílá nebo průhledná
PoznámkaStandardně nastaveno na "Created with GIMP"

Soubor > Create

V nové verzi 2.6.3 přibyla nabídka Create (Vytvořit), která umožňuje přímo po otevření Gimpu získat obrázky ze schránky, externích zařízení včetně snímků vaší obrazovky a v druhé části vytvořit loga, hlavičky, tlačítka a pod..


From Clipboard
- Vloží obrázek ze schránky
Skener/fotoaprát - Získání obrázku z externích zařízení
Snímek obrazovky - Načtení části (okna) nebo celé obrazovky
 

Tlačítka - Tvorba tlačítek  Jednoduché zkosené tlačítko

Oblé tlačítko     Vytvoří 3 tlačítka s změnou stínu a posuvu
 
Loga - viz ukázky níže
   

3D obrys
Fleky
Hlavička WWW
Chrom
Imigre-26
Kniha komiksů
Krystal
Křída
Lesk
Mimozemská záře
Mimozemský neon
Mrazivo
Neon
Novinový text

 
Odštípnout
Popraskaný povrch
Rychlý text
Řezba
Sálající záře
Smíchání
SOTA barvy
Stopa částic
Šikmý přechod
Textový kruh
Texturované
Základní I
Základní II
Zchladlý kov
 

 

Vzorky -

3D klikatice
Kamufláž
Klikatice
Rovina
Vířivá dlaždice
Vířivé
Vykreslit mapu
Země
 
Téma WWW stránek

Mimozemská záře Odrážka
 Šipka
 Tlačítko
 Vodorovný oddělovač
Zkosený vzorekNadpis
 Odrážka
 Šipka
 Tlačítko
 Vodorovný oddělovač
Classic.Gimp.OrgMalá hlavička
 Obecné popisky
 Popisek I. úrovně
 Popisek II. úrovně
 Popisek III. úrovně
 Velká hlavička


Otevřít  (Ctrl+O)Příkaz Otevřít aktivuje dialogové okno, které vám umožní otevřít existující obrázek z vašeho hard-disku nebo externího média.
Otevřít jako vrstvy(Ctrl+Alt+O)Otevře obrázek jako vrstvu. Vrchní vrstva v zásobníku.
Otevřít umístění V dialogovém okně Otevřít umístění vám umožní nahrát obrázek z umístění v síti, které jsou uvedeny v URI, v některém z formátů, které GIMP podporuje.
 Otevřít nedávný Zobrazí nabídku s posledně otevřenými soubory

Uložit(Ctrl+S)Otevře dialogové okno adresářů na vašem disku pro výběr umístění uložení souboru (obrázku)
Uložit jako...(Shift+Ctrl+S)Uloží obrázek pod jiným jménem
 Uložit kopii... Uložit obráze pod jiným jménem, ale zachovat aktuální jméno
 Uložit jako šablonu Vytvoří šablonu, se stejnými rozměry a barvou jako aktuální obrázek. Zobrazí dialogové okno, které se vás zeptá na název nové šablony.Šablona je uložena a bude k dispozici v dialogovém okně Nový obrázek. Pokud zadáte název, který již existuje, GIMP vygeneruje jedinečný název s přidním čísla. Můžete použít Šablony upravit nebo smazat šablony. Viz dále v oddílu Windows > Dockable Dialogs > Šablony
Navrátit Znovu načíst obrázek z disku - Navrácením obrázku do stavu uloženého na disku však ztatíte všechny změny včetně informací o zpětných úpravách
Page Setup Nastavení tisku
Tisk Tisknout obrázek
Zavřít(Ctrl+W)Zavřít toto okno obrázku
Zavřít vše(Shift+Ctrl+W)Zavřít všechny otevřené obrázky
Ukončit(Ctrl+Q)Ukončit GIMP