Nabídka Upravit

Zpět(Ctrl+Z)Vrátí poslední operaci
Znovu(Ctrl+Y) Znovu provést poslední operaci
Zeslabit Změnit kreslící režim a krytí poslední manipulace s pixely
Historie změn Otevřít dialog historie změn

Vyjmout(Ctrl+X)Přesune vybrané pixely do schránky
Kopírovat(Ctrl+C)Zkopíruje vybrané pixely do schránky
Kopírovat viditelné(Shift+Ctrl+C) Kopírovat výběr
Vložit(Ctrl+V)Vloží obrázek do aktivního obrázku
Vložit do Vloží obsah schránky do aktuálního výběru
 Vložit jako

>  

Vložit jako nový obrázek (Shift+Ctrl+V) Vytvořit nový obrázek z obsahu schránky
    Novou vrstvu  Vytvořit novou vrstvu z obsahu schránky
    Novou stopu Vložit obsah schránky do nové stopy
    Nový vzorek Vložit obsah schránky do nového vzorku
 Bufer

>  

Vyjmout pojmenované Přesunout vybrané pixely do pojmenovaného bufferu
    Kopírovat pojmenované Kopírovat vybrané pixely do pojmenovaného bufferu
    Kopírovat viditelné jménem Kopírovat vybranou oblast do pojmenovaného bufferu
   Vložit pojmenované Vložit obsah pojmenovaného bufferu

Vymazat(Delete) 
Vyplnit barvou popředí (Ctrl+,)Vyplní výběr barvou aktuálního popředí viz Nástroje
Vyplnit barvou pozadí(Ctrl+.)Vyplní výběr barvou aktuálního pozadí viz Nástroje
Vyplnit vzorkem(Ctrl+;)Vyplní výběr aktuálním vzorkem
Vykreslit výběr Vykreslí výběr po jeho obvodu předdefinovanými nástroji této volby
Vykreslit cestu Kreslit podél cesty

Předvolby Nastavení vašeho prostředí Gimpu
Klávesové zkratky Nastavit klávesové zkratky
Modules Module Manager
Jednotky Editor jednotek