Nabídka Vrstva

Nová vrstva  (Shift+Ctrl+N) Vytvořit a přidat do obrázku novou vrstvu
New from Visible  Sloučí vytvořené vrstvy a vytvoří novou vrstvu
Duplikovat vrstvu  Vytvořit a přidat do obrázku kopii vrstvy
Ukotvit vrstvu   Ukotvit plovoucí vrstvu
Sloučit dolů  Sloučit tuto vrstvu s vrstvou pod ní
Odstranit vrstvu  Odstranit tuto vrstvu
 Zásobník>   Vybrat předchozí vrstvu (Page_Up Vybrat vrstvu nad aktuální vrstvou
      Vybrat následující vrstvu (Page Down) Vybrat vrstvu pod aktuální vrstvou
      Vybrat nejvyšší vrstvu (Home)  
      Vybrat nejnižší vrstvu (End)  
    Vrstvu výš Posunout tuto vrstvu ve stohu o stupeň výše
    Vrstvu níž Posunout tuto vrstvu ve stohu o stupeň níže
    Vrstvu nahoru Přemístit tuto vrstvu navrch stohu
    Vrstvu dospod Přemístit tuto vrstvu naspod stohu
      Obrátit pořadí vrstev Obrátit pořadí vrstev v obrázku
 Maska> Přidat masku vrstvy Přidat masku umožňující nedestruktivní úpravy průhlednosti
      Použít masku vrstvy Aplikovat efekt masky vrstvy a pak ji odstranit
   Odstranit masku vrstvy Odstranit masku vrstvy a její efekt
      Zobrazit masku vrstvy  
      Upravit masku vrstvy Pracovat na masce vrstvy
      Zakázat masku vrstvy Odstranit efekt masky vrstvy
    Maska do výběru Nahradit výběr maskou vrstvy
    Přidat do výběru Přidat masku vrstvy k aktuálnímu výběru
    Ubrat z výběru Odečíst masku vrstvy od aktuálního výběru
    Průnik s výběrem Vytvořit průnik masky vrstvy s aktuálním výběrem
 Průhlednost >Přidat Alfa kanál Přidat do vrstvy informace o průhlednosti
    Odstranit alfa kanálOdstranit z vrstvy informace o průhlednosti
      Barva do alfyPřevést zvolenou barvu na průhlednost
      Částečně zploštitNahradit částečnou průhlednost aktuální barvou pozadí
      Práh alfy... Vytvořit průhlednost typu vše nebo nic
     Alfa do výběru Nahradit výběr alfa kanálem vrstvy
     Přidat do výběruPřidat alfa kanál vrstvy k aktuálnímu výběru
     Ubrat z výběruOdečíst alfa kanál vrstvy od aktuálního výběru
     Průnik s výběremVytvořit průnik alfa kanálu vrstvy s aktuálním výběrem
 Transformovat>Překlopit vodorovně 
   Překlopit svisle 
   Rotovat o 90° doprava 
   Rotovat o 90° doleva 
   Rotovat o 180°Otočit vzhůru nohama
    Volná rotaceOtočit o libovolný úhel
    PosunPosunout pixely, volitelně se spojením krajů
Rozměry hranic vrstvy...  Upravit rozměry vrstvy
Velikost vrstvy dle obrázku   Změnit velikost vrstvy podle velikosti obrázku
Změnit velikost vrstvy...   Změnit velikost obsahu vrstvy
Ořezat podle výběru   Ořezat vrstvu podle výběru
 Automaticky oříznout vrstvu   Odstranit prázdné okraje vrstvy