Nabídka Vybrat

Vše(Ctrl+A)Vybere celý obrázek
Nic(Shift+Ctrl+A)Zruší výběr
Invertovat(Ctrl+I)Převrátí výběr
Plovoucí(Shift+Ctrl+L)Vytvoří plovoucí výběr
Podle barvy(Ctrl+O)Zapne nástroj pro výběr s podobnou barvou
Z cesty(Ctrl+V)Vložená vrstva
Editor výběru Otevře dialog Editor výběru

 Zaoblení Rozostřit hranici výběru tak, aby přecházel o okolí postupně
 Zaostřit Odstranit neostrost z výběru
Zmenšit Kontrahovat výběr (zmenší výběr o dané pixely)
Zvětšit Roztáhnout výběr (zvětší výběr)
Obvod Nahradit výběr jeho hranicí (Rozšíří tlouštku výběru o dané pixely)
 Deformovat Zdeformuje výběr
 Zaoblený obdélník Zaoblí rohy aktuálního výběru

 Přepnout rychlou masku(Ctrl+Q)Přepne rychlou masku
Uložit do kanálu Uloží výběr do kanálu
Do cesty Výběr do cesty