Nabídka Zobrazení

Nový pohled  Vytvořit nový pohled na tento obrázek (vytvoří duplikát obrázku)
Bod na bod Jeden pixel na obrazovce představuje jeden pixel v obrázku
Přiblížení

  Předchozí přiblížení(v %) Obnovit předchozí stupeň přiblížení
  Oddálit-Oddálit
  Přiblížit+Přiblížit
  Přizpůsobit obrázek oknuShift+Ctrl+EUpravit stupeň přiblížení, aby byl obrázek plně viditelný
  Vyplnit okno Upravit stupeň přiblížení, aby bylo využito celé okno (horizontálně)
  
   Předdefinované  16:1 až 1:16
  
   Jiné Nastavit vlastní poměr přiblížení (dialogové okno)

Okno podle obrázku(Ctrl+E)Zmenšit okno obrázku podle velikosti pohledu na obrázek
 Přes celou obrazovku(F11)Přepnout celoobrazovkový pohled

Navigační okno Zobrazí dialogové okno s celkovým náhledem na tento obrázek (Okno"Navigace" s možnosí změny velikosti obrázku
Zobrazovací filtry Nastavit filtry na tento pohled (Dialogové okno s možnostmi nastavení filtrů)

Zobrazovat výběr(Ctrl+T)Zobrazit obrys výběru (Přepne tekoucí výběr na pevný a naopak)
Zobrazovat hranici vrstvy Zobrazit hranici aktivní vrstvy (Vypne nebo zapne ohraničení vrstvy (obrázku) čárkovanou čarou)
Zobrazovat vodítka(Shift+Ctrl+T)Vodítka použití - pro přesné umístění výběru nebo vrstvy při zapnuté volbě "Chytat vodítka".
Vytvoření vodítek: Levým tlačítkem myši na pravítku a přetažení do obrázku
Odstranění vodítek: Chytit vodítko levým tlačítkem myši a odsunout mimo obrázek
 Zobrazovat mřížku Zobrazit mřížku obrázku (Vlastnosti obdobné jako u vodítek)
Zobrazovat vzorkovací body Zobrazit vzorkovací body obrázku

Chytat na vodítka Volba usnadní přichycení výběru nebo vrstvy
 Chytat k mřížce Volba usnadní přichycení výběru nebo vrstvy
 Chytat na hrany plátna Nástrojové operace se chytají k okrajům plátna
 Chytat k aktivní cestě Nástrojové operace se chytají k aktivní cestě

Barva doplnění

>

Z tématu
Barva světlé šachovnice
Barva tmavé šachovnice
Vybrat vlastní barvu
Podle předvoleb
Použít barvu pozadí z aktuálního motivu
   Použít barvu světlých polí šachovnice
   Použít barvu tmavých polí šachovnice
   Použít libovolnou barvu
   Nastavit barvu doplnění podle předvoleb
 Zobrazovat lištu s menu Zobrazovat lištu nabídky tohoto okna
 Zobrazovat pravítka Shift+Ctrl+LZobrazit pravítka tohoto okna
 Zobrazovat posuvné pruhy Zobrazovat posuvné lišty tohoto okna
 Zobrazovat stavovou lištu  Zobrazovat stavovou lištu tohoto okna