Společné nástroje malování

Režim
Možnosti Režimu
Normální
Rozpouštění
Pod kresbou
Vymazání barev

Násobení
Dělení
Závoj
Překrytí

Zesvětlení
Ztmavení
Tvrdé světlo
Měkké světlo
Extrakce zrnitosti
Sloučení zrnitosti

Odlišnost
Součet
Rozdíl
Pouze ztmavení
Pouze zesvětlení

Odstín
Sytost
Barva
Jas
Krytí
Hodnota od 0 do 100 hodnotových bodů určuje množství barvy nebo vzorku pro vyplněníStopa

Výběr tvaru a velikosti stop. Výběr uskutečníte na kartě Volby nástroje > Tužka > Stopa nebo na kartě Stopy.

Rozšíření editace nástroje najdete na kartě Editor stopTip: U nabídky Stopa je možno použít první políčko v nabídce, které je schránkou. Pokud zkopírujete vlastní motiv objeví se právě v této první nabídce.Velikost - Zadání velikosti tahů tužkou neznámý formát velikosti

Bohužel opět jsem narazil na nepříjemnost co se týká rozměrů v jakých jednotkách jsou uváděny a v jakých jsou skutečné.

Na obrázcích 1 a 2 jsou vykresleny ve zvětšení tahy od 1 do 20 px. Z toho zelené barvy jsou skutečná velikost a červené ve stejném zadání jsou tahy provedené v programu GIMP.


Obrázek 1 (1 až 10 px)


Obrázek 2 (11 až 20 px)

Bohužel v GIMPu nenakreslíte např. jedním tahem čáru 10 px. Např. tahy se zadanou velikostí 2, 3 a 4 jsou vždy 3px.Poměr stran - Plusové hodnoty (horizontální), mínusové hodnoty (vertikální)

Poměr stran stopy

Vrátit poměr stran na výchozí hodnoty stopy

Poměr stran plusové hodnoty (horizontální)

Poměr stran mínusové hodnoty (vertikální)

Poměr stran plusové hodnoty (horizontální)
Úhel 45°

mínusové (vertikání)
Úhel -45°


Vše o velikosti 40
Úhel - Číselné zadání (plusové hodnoty náklon zleva doprava, mínusové hodnoty z prava doleva)


Nastavení sklonu nástroje

Vrátit úhel na nulu


Poměr stran +10, Úhel 45°


Odklep myší

Poměr stran -10, Úhel 45°


Odklep myší
Poměr stran 0, Úhel 45°
Dynamika
Nástroj Dynamika pracuje s přednastavenými možnostmi ale lze si vytvořit své vlastní.
Dynamika disponuje se dvěma doplňujícími kartami Dynamikou malování a Editorem dynamiky malování kde můžete nastavit vlastní dynamiku.
Ukázky přednastavených možností dynamiky malováníPoužitý nástroj Štetec, velikost 20, stopa 1. pixel (3x3)

Další nápovědu získáte klepnutím na kartu Dynamika malování

Přednastavená dynamika (nelze editovat)


Editor dynamiky malování


Editor dynamiky malování

      


Volby dynamikyVolby vyblednutí

Vzdálenost, za kterou vykreslení vybledne

Nijak

Pilová vlna

Trojúhelníková vlna
Opakovat
Obrátit

Obrátit směr vyblednutí

Volby barev
Tato nabídka je funkční pouze u barevných přechodů (Color From Gradient a Radom Color) a využívá karty Editor přechodů

Aplikovat chvění

Rozptýlit stopu při malování


Rozsah nástroje 0,00 - 50,00


V základním nastavení Chvění 0,20


Chvění 0,20 + Plynulé tahy - Kvalita 100, Váha 1000
Plynulé tahy

Malovat hladší tahy

Kvalita - Hloubka vyhlazení
Váha - Přitažlivost pera

Viz Aplikovat chvěníOstré hrany

Malovat ostré hrany


Normální - OstréPřírůstkově

Každý otisk má své vlastní krytí

Sloučené vzorkování

Při použití této nabídky nástroj zabírá nejen aktivní vrstvu ale všechny viditelné vrstvy pro konečné zobrazení barvyZarovnání

Žádné

Zarovnané

Registrované Funkce nezjištěna

Pevné