Volby

Uložit předvolbu nástroje

Po aktivaci Uložit otevře se následující nabídka

Aktivací tothoto nástroje se otevře v horním pravém doku následující nabídka


Editor předvoleb nástroje

     
Editor předvoleb nástroje otevře příslušný editor podle otevřeného nástroje.
Zde můžete pojmenovat vaše nastavení nástroje.
Obnovit předvolbu nástroje Otevře nabídku s uloženými volbami pro výběr některé z uložených voleb.

Zde můžete vaše volby též upravovatOdstranit předvolbu nástroje Odstraní vámi uložené volby.

Po označení volby otevře okno pro potvrzení odstranění.Přenastavit na výchozí hodnoty (Shift Přenastavit všechny volby nástrojů na výchozí hodnoty - Základní nastavení GIMPu.)