Změna barvy

Barva popředí a pozadí:
Barevné plochy představují aktuální barvu popředí a barvu pozadí Gimpu. Tyto barvy jsou používány při mnoha operacích. Kliknutím na jednu z barevných ploch se otevře dialog pro výběr barvy viz obrázek níže, který umožňuje aktivní barvu popředí nebo pozadí změnit. Kliknutím na zahnutou oboustrannou šipku se obě barvy vzájemně prohodí. Kliknutím na žlutou ikonku ve tvaru zahnuté šipky panelu nástrojů v dolní části se barva pozadí nastaví na bílou a barva popředí na černou, tedy na výchozí hodnoty.


Přepínání výběru druhů barev zkuste v dolní části panelu dialogů nabídka "Barva popředí/pozadí"


Zaměřovač
Klikněte na kapátko a po té vyberte barvu kliknutím na jakékoliv místo na obrazovce, které má požadovanou barvu.

Notace HTML Šetnáctkový zápis
Zápis barvy jako v html nebo css. Barvy lze zadat i jejich jménem.